ReadyPlanet.com
OVERT Technology article

 

 

       

     

 หมายถึง เทคโนโลยีในการผลิตสิ่งพิมพ์ซีเคียวริตี้ที่ผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบ แยกแยะ สิ่งพิมพ์จริงกับสิ่งพิมพ์ลอกเลียนแบบ ได้ด้วยตาเปล่า ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ใด ๆ ในการตรวจสอบ ตัวอย่างของเทคโนโลยีที่เราเห็นได้ทั่วไป เช่น การใช้กระดาษลายน้ำ (Watermark Paper) ในธนบัตร ซึ่งผู้ตรวจสอบสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆ โดยการหยิบธนบัตรส่องกับแสงธรรมชาติ ก็สามารถมองเห็นภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใด ๆ ในการตรวจสอบ

 

 

 

         หรือหากสังเกตด้านหน้าบนธนบัตรในปัจจุบัน เราจะพบแถบโฮโลแกรมที่มีลวดลายและมูลค่าของธนบัตรแต่ละใบ แถบโฮโลแกรมลักษณะนี้ผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้เป็นจุดสังเกต เพื่อแยกแยะระหว่างธนบัตรจริงกับธนบัตรปลอมได้

 

 

 

         นอกจากนี้ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ซีเคียวริตี้ ยังมีเทคนิคเพื่อป้องกันการปลอมแปลง โดยใช้เทคโนโลยี Overt อีกมากมาย ด้วยประสบการณ์ของผู้บริหารของเรามากกว่า 10 ปีในอุตสาหกรรมนี้ เราสามารถให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับลักษณะงานปัญหาการปลอมแปลงที่ลูกค้าพบ งบประมาณที่ลูกค้าสามารถจ่ายได้ เพื่อให้งานพิมพ์ ซีเคียวริตี้ของท่านมีเทคนิคที่สามารถป้องกันการปลอมแปลงอย่างได้ผล มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับแต่ละงาน หากท่านสนใจในรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ตลอดเวลา เรายินดีนำเสนอข้อมูลพร้อมให้คำปรึกษากับทุกท่าน

 

 
TECHNOLOGY

SMART PAYMENT
INTERNET OF THINGS (IoT)
RFID article
SMART CARD article
FORENSIC Technology article
COVERT Technology article