ReadyPlanet.com
Interesting Info.

 

6 RFID Opportunities with Fast Payback

RFID กลายมาเป็นเทคโนโลยีที่แพร่หลายในวงการอุตสาหกรรม ถึงแม้จะมีผลกระทบอย่างมากในธุรกิจอุตสาหกรรมบริการแต่เนื่องจากสามารถช่วยในการบริหารจัดการได้หลายด้านในวงการอุตสาหกรรม และยังสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการคืนทุนได้ในระยะเวลาอันสั้นอีกด้วย แล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่า RFID คือสิ่งใช่ที่สุดกับธุรกิจคุณ........

1. RFID ช่วยประหยัดเวลา

 เทคโนโลยีใน RFID Tag ช่วยลดเวลาการจัดการสินค้าคงคลัง ดังที่เคยเห็นในซุปเปอร์สโตร์ทั่วไปที่ต้องสูญเสียเวลาในการหาของให้ลูกค้า ด้วยเทคโนโลยีนี้สามารถช่วยจัดการบริหารสินทรัพย์ที่มีจำนวนมาก ง่ายต่อการค้นหา สามารถติด Tag ไว้กับรถส่งของเพื่อติดตามยานพาหนะ และยังสามารถป้องกันการลักขโมยได้อีกด้วย      

2. หยุด !! การสูญหายของสินค้าคงคลัง               

 เทคโนโลยีใน RFID Tag ช่วยลดการเสียหายและสูญหายของสินค้าคงคลังได้ ยกตัวอย่างเช่น หากมีสินค้าที่สามารถเน่าเสียได้ ด้วยเทคโนโลยีนี้สามารถกำหนดวันและเวลาที่สินค้านั้นๆ จะหมดอายุและแจ้งเตือน ทำให้ทราบได้ว่าควรระบายสินค้าตัวใดออกไปก่อน  อย่างกรณีโรงงานผลิตเบียร์บางโรงงานที่ติด RFID Tag ไว้ที่ถังเบียร์ทำให้ทราบว่าถังใดที่สามารถใช้งานได้แล้ว เป็นต้น     

3. ช่วยลดเวลาการขนย้าย

 ลองนึกเวลาที่เราต่อแถวเพื่อรอการชำระเงินหรือต่อคิวเพื่อรอเข้าที่จอดรถเป็นเวลานานๆ จะดีกว่าไหมหากว่ามีตั๋วสำหรับชำระค่าผ่านทางที่บรรจุมูลค่าหรือวงเงินที่ตัดผ่านเครดิตได้อัตโนมัติโดยไม่ต้องต่อคิวเป็นเวลานานๆ เทคโนโลยี RFID สามารถจบปัญหาแบบเดิมๆ ที่กล่าวมาข้างต้นนั้นได้ ด้วยกระบวนการการทำงานทั้งหมดภายในขั้นตอนเดียวด้วยเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายระยะสั้น ทั้งนี้ ยังสามารถนำไปใช้ได้กับธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ที่มีจำนวนลูกค้ามากต่อวันอีกด้วย     

4. ลืมการเก็บข้อมูลแบบงานเอกสารไปได้เลย

เคยไหม ที่การเก็บข้อมูลของลูกค้าเป็นเรื่องยุ่งยากและคอยเพิ่มงานเอกสารอย่างไม่จำเป็น ด้วยเทคโนโลยี RFID นั้น สามารถเดินข้ามช่วงเวลาอันยุ่งยากในส่วนงานบริการลูกค้าหรือการเรียกเก็บเงินจากลูกค้าที่มีงานเอกสารมากมายเหล่านี้ลงไปได้ ด้วยระบบการจัดการและการเก็บข้อมูลที่บรรจุไว้ลงใน Tag ตัวเล็กๆ ที่สามารถเลือกใช้ได้อย่างเหมะสมทั้งกับเครื่องจักรหรือพนักงาน      

5. ปรับปรุงส่วนงานบริการลูกค้า

 หากคุณกำลังนึกธุรกิจงานบริการแบบ Self – Service อยู่ล่ะก็ RFID สามารถตอบโจทย์ช่วงเวลาแห่งความสำคัญนั้นได้ สำนักงานไปรษณีย์ของประเทศสวีเดนนำเทคโนโลยี RFID มาใช้ในการคัดแยกพัสดุ สามารถช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์งานบริการและช่วยลดจำนวนพัสดุสูญหายได้เป็นอย่างดี หรือห้องสมุดมหาวิทยาลัยบางแห่งในปัจจุบันนี้นำเทคโนโลยี RFID มาใช้ในการติดตาม ตรวจสอบข้อมูลการยืมคืนหนังสือ สามารถช่วยลดเวลาการทำงานของบรรณารักษ์ให้มีความสะดวกสบายมากขึ้น    

 6. คือหัวใจสำคัญของความมั่นคงและความปลอดภัย

ท้ายที่สุด หากคำว่าความมั่นคงและความปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณ RFID สามารถช่วยติดตามตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลได้ เช่น ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่หรือโครงการงานก่อสร้างขนาดใหญ่ สามารถกำหนดระยะห่างของผู้ปฏิบัติงานกับระยะจุดอันตรายโดยการแจ้งเตือนได้ หรือใช้ติดตามเด็กเล็กเพื่อป้องกันการหลงทางได้ RFID คือ การใช้งานเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานของความปลอดภัยที่ทุกคนควรมี

มีหลากหลายกรณีที่ RFID สามารถช่วยผู้ประกอบการคืนทุนในการประกอบธุรกิจด้วยเวลาเพียงไม่ถึงปี มันอาจจะไม่ได้ช่วยให้คุณขายงานได้มากขึ้นหรือให้บริการลูกค้าได้มากขึ้น แต่หากคุณมีปริมาณงานในอุตสาหกรรมหรืองานการบริการที่มากพอ หรือต้องดูแลสินทรัพย์จำนวนมหาศาล RFID คือตัวช่วยให้ผลประกอบการมีกำไรได้มากขึ้นและบริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องมากกว่าเดิม

 

แปลและเรียบเรียงโดย ณัฐกฤตา  บัวเลี้ยง

ที่มา : บทความจาก 6 RFID Opportunities with Fast Payback

           http://www.advancedmobilegroup.com/blog/6-rfid-opportunities-with-fast-payback ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด