ReadyPlanet.com
Background article

 

          ในปี พ.ศ. 2519 คุณพรเทพ  สามัตถิยดีกุล ได้ดำเนินการจัดตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริวัฒนาการพิมพ์ ด้วยทุนจดทะเบียน 500,000 บาทโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ประเภทแบบพิมพ์สำนักงาน (Office Stationary)  และงานพิมพ์ทั่วไป  ต่อมาเมื่อปริมาณงานที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่องในปริมาณที่สูง และเพื่อสร้างมาตรฐานในการดำเนินงานสำหรับรองรับลูกค้าจากต่างประเทศ คุณพรเทพฯ จึงได้ตั้งบริษัทศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด ขึ้นเมื่อวันที่ 5 กันยายน  2531 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจรับงานพิมพ์ทั่วไป และในปี  2537 บริษัทได้เข้าทำการซื้อกิจการของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริวัฒนาการพิมพ์ และทำการโอนย้ายพนักงานมาที่ บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด เพื่อจัดโครงสร้างการบริหารงานไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน และเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด มีการเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีนโยบายที่จะพัฒนาเทคโนโลยีทางการพิมพ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวสู่ความเป็นหนึ่ง 

        โดยปัจจุบันบริษัท ได้ขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับ ปริมาณงานของลูกค้าทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ โดยมีพนักงานที่ได้รับสวัสดิการและการดูแลอย่างดีกว่า 3,000 คน และก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการสื่อสิ่งพิมพ์ครบวงจรชั้นแนวหน้าของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งผลจากการเจริญเติบโต และการมุ่งมั่นพัฒนาส่งผลให้ บริษัทฯ ก้าวขึ้นสู่ความเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อเดือน พฤศจิกายน 2538 ภายใต้ชื่อ บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน ณ ปัจจุบัน 300 ล้านบาท

 

 

          หลังจากบริษัทฯ ประสบความสำเร็จในธุรกิจการพิมพ์หนังสือและสิ่งพิมพ์เพื่อส่งเสริมการขายแล้ว (Book and Commercial Printing) บริษัทฯ จึงได้ตัดสินใจขยายธุรกิจการพิมพ์สู่การพิมพ์แบบซีเคียวริตี้ (Security Printing) โดยได้เชิญผู้บริหารที่มีประสบการณ์ตรงในธุรกิจการพิมพ์ซีเคียวริตี้ของประเทศไทยในทุกๆด้าน ทั้งด้านการผลิต การขายและการตลาด และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งผู้บริหารแต่ละท่านมีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ มากกว่า 20 ปี โดยก่อตั้งบริษัท ศิริวัฒนาซีเคียวริตี้พริ้นท์ จำกัด เพื่อให้บริการงานพิมพ์ซีเคียวริตี้ทุกประเภท เช่น

 

          งานพิมพ์ซีเคียวริตี้สำหรับลูกค้ากลุ่มราชการ เช่น งานพิมพ์หนังสือเดินทาง (Passport) งานพิมพ์บัตรเลือกตั้ง งานบัตรประชาชน งานใบขับขี่ งานระบบควบคุมการเข้า-ออกประเทศ (Immigration & Border Crossing) งานพิมพ์ดวงตราไปรษณียากร งานพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต งานพิมพ์ข้อสอบ กระดาษคำตอบ สำหรับสถานศึกษาทุกระดับชั้น งานพิมพ์ใบรับรอง งานพิมพ์เอกสารป้องกันการปลอมแปลงของหน่วยงานราชการต่าง ๆ

 

            งานพิมพ์เช็คธนาคาร งานพิมพ์สมุดคู่ฝากธนาคาร งานพิมพ์สติกเกอร์กันปลอม งานพิมพ์ฉลากกันปลอม งานพิมพ์คูปอง งานพิมพ์เช็คของขวัญ (Gift Voucher)

          งานผลิตบัตรสมาร์ทการ์ด บัตรคอนแทคเลสการ์ด (Contactless Card, RFID Card) บัตรเครดิต บัตรเอทีเอ็ม งานผลิตบัตรสมาชิก บัตรส่งเสริมการขาย บัตรแบบมีรูปถ่ายทุกประเภท เช่น บัตรพนักงาน บัตรนักเรียน บัตรนักศึกษา นอกจากนี้ยังให้บริการงานเซอร์วิสบูโร (Card Service Bureau) เช่น งานทำตัวนูน (Card Embossing) งานพิมพ์ร่องลึก (Card Indenting) งานพิมพ์ด้วยระบบความร้อน (Thermal Printing) 

         บริษัทฯ ยังให้บริการงานระบบที่เกี่ยวกับบัตรสมาชิกและบัตรชนิดมีรูปถ่าย (One Card Solution) โดยระบบที่ให้บริการประกอบด้วย 

          ระบบสำหรับบัตรพนักงาน (ID Work)

          ระบบสำหรับสถานศึกษา (ID Education) 

          ระบบสำหรับโรงพยาบาล คลินิก (ID Care)

          ระบบสำหรับห้างสรรพสินค้า ร้านค้าต่าง ๆ (ID Shopping)

          ระบบสำหรับร้านอาหาร ร้านเบเกอรี่ ร้านกาแฟ ผับ (ID Dine & Drink)

 

 
About us

Management article
Vision & Mission article
Activities article
Presentation