ReadyPlanet.com

 

Sirisp Logo

 

 บริษัท ศิริวัฒนาซีเคียวริตี้พริ้นท์ จำกัด ผู้ให้บริการงานพิมพ์ซีเคียวริตี้ชั้นนำของประเทศไทย

 

 
                บริษัท ศิริวัฒนาซีเคียวริตี้พริ้นท์ จำกัด หนึ่งในเครือบริษัท ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด เรามีเป้าหมายในการผลิตสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและมีมาตรฐานการบริการงานพิมพ์ที่ลูกค้าเลือกใช้เป็นลำดับแรก ด้วยนวัตกรรมงานพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง (Anti-Counterfeit) ป้องกันการเปลี่ยนแปลง (Anti-Forgery) ป้องกันการเลียนแบบ (Anti-Imitate) ป้องกันการทำขึ้นมาใหม่หรือทำซ้ำ (Anti-Reproduce, Anti-Copy) ผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเพิ่มคุณค่าให้กับงานพิมพ์

 

 


 

 

สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าขจัดปัญหางานพิมพ์ปลอมแปลงจากกลุ่มมิจฉาชีพที่พยายามลอกเลียนแบบ นำมาใช้หรือออกจำหน่ายแข่งขันกับของจริง จนส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่น ความเชื่อถือ และยอดขายต่อหน่วยงานหรือธุรกิจ บริษัท ศิริวัฒนาซีเคียวริตี้พริ้นท์ จำกัด ภาคภูมิใจที่มีส่วนในการนำเสนอเทคโนโลยีเพื่อป้องกันการปลอมแปลงให้กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา    

  บริษัท ศิริวัฒนาซีเคียวริตี้พริ้นท์ จำกัด
 

 

 

               บริษัท ศิริวัฒนาซีเคียวริตี้พริ้นท์ จำกัด มีความยินดีที่จะให้คำปรึกษา ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับงานพิมพ์ซีเคียวริตี้ให้กับทุกท่าน ด้วยทีมงานมืออาชีพ เพื่อให้ลูกค้าได้รับงานพิมพ์ที่มีคุณภาพสูงสุด ตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน และ/หรือบริษัทท่านได้อย่างแท้จริง 

 

บริษัท ศิริวัฒนาซีเคียวริตี้พริ้นท์ จำกัด

 

Download SSP Brochure all Page LowRes2.pdf

Download SSP Brochure 4P-.pdf

Download Brochure SSP RFID.pdf