ReadyPlanet.com

 

Sirisp Logo

 

 บริษัท ศิริวัฒนาซีเคียวริตี้พริ้นท์ จำกัด

ผู้ให้บริการงานพิมพ์ซีเคียวริตี้ และ Solution ทางด้าน Payment Digital Member Card, RFID, IoT, Smart City, Big Data

 

 

 
                บริษัท ศิริวัฒนาซีเคียวริตี้พริ้นท์ จำกัด หนึ่งในเครือบริษัท ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน) เรามีเป้าหมายในการผลิตสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและมีมาตรฐานการบริการงานพิมพ์ที่ลูกค้าเลือกใช้เป็นลำดับแรก ด้วยนวัตกรรมงานพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง (Anti-Counterfeit) ป้องกันการเปลี่ยนแปลง (Anti-Forgery) ป้องกันการเลียนแบบ (Anti-Imitate) ป้องกันการทำขึ้นมาใหม่หรือทำซ้ำ (Anti-Reproduce, Anti-Copy) ผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเพิ่มคุณค่าให้กับงานพิมพ์

 

 


 

 

 

สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าขจัดปัญหางานพิมพ์ปลอมแปลงจากกลุ่มมิจฉาชีพที่พยายามลอกเลียนแบบ นำมาใช้หรือออกจำหน่ายแข่งขันกับของจริง จนส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่น ความเชื่อถือ และยอดขายต่อหน่วยงานหรือธุรกิจ นอกจากนี้บริษัทยังได้ร่วมมือกับพันธมิตรในการให้บริการ Solution ทางด้าน Payment, Digital Member Card, RFID, IoT, Smart City, Big data

 

  บริษัท ศิริวัฒนาซีเคียวริตี้พริ้นท์ จำกัด
 

 

บริษัท ศิริวัฒนาซีเคียวริตี้พริ้นท์ จำกัด

 

Download SSP Brochure all Page LowRes2.pdf

Download SSP Brochure 4P-.pdf

Download Brochure SSP RFID.pdf